ویرجیل ویدریش

۲۱ آبان ۱۳۹۷

ویرجیل ویدریش سینمای تجربی از ناخودآگاه سرچشمه می گیرد

نشست «سینمای تجربی معاصر» از سلسله نشست های تخصصی «۳۵-۲۰» با حضور احمد الستی و ویرجیل ویدری ...

۲۰ آبان ۱۳۹۷

ویدریش مطرح کرد: در اتریش کمتر از ایران شهرت دارم

ویرجیل ویدریش گفت: من هر فیلمی که می‌سازم برایم یک معماست که درحین حل آن تلاش می‌کنم تا برا ...