مطالب مرتبط با برچسب

وطن دار

«وطن‌دار» در جشنواره زنان جهان امریکا
فیلم مستندکوتاه «وطن‌دار» به جشنواره بین‌المللی فیلم زنان جهان در امریکا راه یافت. به‌گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلم کوتاه «یک لغزش کوچولو» راهی...
«ضد یخ» ایرانی در راه ارمنستان
«لاری» آماده نمایش شد/ جنگ خروس‌...
بیوه ساورینی در نشست تخصصی فیلم ...
روایت شهر، روایت تصویری از مشهدا...
فیلم کوتاه «داستان ناتمام» برنده...