وادیار

۶ مهر ۱۴۰۰

«Uppsala» میزبان «وادیار»

فیلم داستانی “وادیار” در بخش رقابت جایزه بزرگ جشنواره مورد تایید آکادمی اسکار و ...

۱۶ شهریور ۱۴۰۰

«وادیار» در جشنواره یونانی

فیلم کوتاه «وادیار» به کارگردانی مرجان خسروی و تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان چهارمح ...