مطالب مرتبط با برچسب

هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران

طی حکمی از سوی خزاعی رئیس سازمان سینمایی هیات امنا و هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران منصوب شدند
محمد خزاعی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی اعضای هیأت امنا و هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ایران را منصو...

۱۴ آذر ۱۴۰۰

طی حکمی از سوی خزاعی رئیس سازمان سینمایی هیات امنا و هیات مدیره انجمن سینمای جوانان ای...
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد