مطالب مرتبط با برچسب

هیئت داوران بخش عکس پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه‌ای

اسامی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان«شبدیز»
اسامی هیئت داوران بخش عکس پنجاه و هفتمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کرمانشاه_ شبدیز اعلام شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینم...

۰۹ مرداد ۱۳۹۶

اسامی هیئت انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان«شبدیز»
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...