مطالب مرتبط با برچسب

هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم

معرفی هیئت انتخاب بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای ژیار
اعضای هیئت انتخاب بخش فیلم دهمین جشنواره منطقه‌ای فرهنگ بومی فیلم و عکس ژیار معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوان...

۲۹ فروردین ۱۳۹۷

معرفی هیئت انتخاب بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای ژیار
معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای کاشان
اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم پنجاه و نهمین جشنواره منطقه‌ای  سینمای جوان کاشان معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سین...

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره منطقه‌ای کاشان
معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره «اروند»
اعضای هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم پنجاه و هشتمین جشنواره منطقه‌ای  سینمای جوان« اروند» معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۲۰ آذر ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش فیلم جشنواره «اروند»
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد