مطالب مرتبط با برچسب

هیئت انتخاب آثار پویانمایی

معرفی هیئت انتخاب آثار پویانمایی بخش ملی سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
  اعضای هیئت انتخاب آثار پویانمایی بخش ملی جشنواره سی‌و‌چهارم معرفی شدند.   به گزارش ستاد خبری جشنواره فیلم کوتاه تهر...

۰۳ مهر ۱۳۹۶

معرفی هیئت انتخاب آثار پویانمایی بخش ملی سی‌و‌چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...
آرش فلاحت‌پیشه: فیلم کوتاه؛ برشی...