مطالب مرتبط با برچسب

هیئت انتخاب آثار مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران

هیات انتخاب آثار مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
بابک بهداد، زینب تبریزی، مهدی قربان‌پور، معین کریم‌الدینی و فریدون نجفی به عنوان اعضای هیات انتخاب آثار بخش مستند، سی و هفتمین ...

۲۶ مهر ۱۳۹۹

هیات انتخاب آثار مستند جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد