مطالب مرتبط با برچسب

هژیر مرادی

سوانح در آمریکا
فیلم کوتاه «سوانح» از تولیدات نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در سنقروکلیایی به 2 جشنواره‌ Accolade و TRMF آمریکا راه یافت....
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...