هوشنگ گلشیری

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

انتشار یادداشت امیر باقرزاده بر کتاب «درباره عکاسی» اثر «سوزان سانتاگ»

    کتاب «درباره عکاسی» اثر سوزان سانتاگ، توسط نشر کتاب آبان با همکاری انتشارات ا ...

۲۶ شهریور ۱۳۹۹

یادداشتی از امیر باقرزاده بر کتاب «درباره عکاسی» اثر «سوزان سانتاگ»

  عنوان: درباره عکاسی نویسنده: سوزان سانتاگ مترجم: فرزانه طاهری ناشر: کتاب آبان با همک ...