مطالب مرتبط با برچسب

هنر و سینما

در دفتر اهواز برگزار شد: انتقال تجربه با حضور علینقی طاهری
  رابطه هنر و سینما توسط «علینقی طاهری» برای هنرجویان انجمن سینمای جوانان خوزستان تشریح شد.   به گزارش روابط عمومی ان...

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

در دفتر اهواز برگزار شد: انتقال تجربه با حضور علینقی طاهری
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد