مطالب مرتبط با برچسب

هنر و تجربه در زنجان

اکران «بهاریه فیلم‌های کوتاه» هنر و تجربه در زنجان
۵ فیلم کوتاه «زونا»، «بدو رستم بدو»، «خوابگردها»، «سیندرلا»و «مانیکور» در چهارچوب «اکران بهاریه فیلم‌های کوتاه»هنر و تجربه در ز...

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

اکران «بهاریه فیلم‌های کوتاه» هنر و تجربه در زنجان
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...