مطالب مرتبط با برچسب

هنر معاصر

آیدین آغداشلو در کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
نشست تخصصی «هنرمعاصر» در کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، در ادا...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیدین آغداشلو در کانون عکس انجمن سینمای جوانان اصفهان
با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...