مطالب مرتبط با برچسب

هنروتجرربه

اکران رایگان فیلم‌های هنروتجربه در بجنورد
سرپرست انجمن سینمای جوانان خراسان‌شمالی ازاکران فیلم‌های گروه هنروتجربه در سینما عمیق بجنورد خبر داد. به گزارش روابط عمومی انجم...

۱۹ خرداد ۱۳۹۷

اکران رایگان فیلم‌های هنروتجربه در بجنورد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد