هندوستان

۶ شهریور ۱۳۹۷

از «مه» در هندوستان تقدیر شد

از فیلم کوتاه «مه»  تهیه شده در انجمن سینمای جوانان سنقر، در جشنواره بین‌المللی فیلم Lakeci ...

۲۱ مرداد ۱۳۹۷

«لحظه‌ای نگاهم کن» در هندوستان

فیلم کوتاه «لحظه‌ای نگاهم کن» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان نیشابور در جشنواره بین‌المللی ...