مطالب مرتبط با برچسب

هنام اسداللهی

نمایش مسیر سخت ایرانی در  بلغارستان
انیمیشن کوتاه «مسیر سخت» تهیه شده در انجمن سینمای جوانان استان اردبیل در جشنواره بین‌المللی انیمیشن GOLDEN KOKER بلغارستان به ن...

۱۸ فروردین ۱۳۹۸

موفقیت ملی و بین‌المللی  انجمن سینمای جوانان استان اردبیل
میردولت موسوی مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل از تاره‌ترین حضور موفق هنرمندان اردبیلی در عرصه‌های ملی و بین‌المللی خبر دا...

۲۳ دی ۱۳۹۷

موفقیت ملی و بین‌المللی  انجمن سینمای جوانان استان اردبیل
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد