مطالب مرتبط با برچسب

هم آواز رنگین کمان

جشنواره هندی میزبان 4 فیلم از ایران
چهار فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره فیلم کوتاه BENGALURU هند رقابت می‌کنند. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم‌...

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد