مطالب مرتبط با برچسب

هفدهمین جشنواره سینما حقیقت

فراخوان هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
فراخوان هفدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با تمرکز بر دو موضوع آب و جمعیت منتشر شد. به گزارش روابط عموم...

۲۵ تیر ۱۴۰۲

فراخوان هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...