مطالب مرتبط با برچسب

هفته های فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان ایران

معاون امور استان‌ها و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران مطرح کرد:
برگزاری بیش از 800 پاتوق فیلم کوتاه در یک سال گذشته/ انجمن سینمای جوانان ایران سابقه 4 دهه اکران فیلم کوتاه دارد
  طیبه فلکیان با اشاره به برگزاری بیش از 800 پاتوق فیلم کوتاه در سراسر کشور در یک سال گذشته، درباره فعالیت های معاونت امور...

۲۹ شهریور ۱۴۰۱

برگزاری بیش از 800 پاتوق فیلم کوتاه در یک سال گذشته/ انجمن سینمای جوانان ایران سابقه 4 ...
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...