هفته فیلم و عکس

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

آغاز به کار سومین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی

  سومین هفته فیلم و عکس خراسان جنوبی توسط انجمن سینمای جوانان بیرجند با همکاری اداره ک ...

۵ اسفند ۱۳۹۷

 چهارمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر

چهارمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

۱۰ دی ۱۳۹۷

آغاز شانزدهمین هفته فیلم و عکس بوشهر

    شانزدهمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان  بوشهر کار خود را آغاز کرد. به گزارش ...

۱۲ آذر ۱۳۹۶

برگزاری هفته فیلم وعکس دفتراراک

دهمین هفته فیلم وعکس دفتراراک چهارم تا هشتم آذرماه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سی ...

۱۵ آبان ۱۳۹۵

قول‌های مساعد شهردار اردبیل به فیلم کوتاه‌سازان

میردولت موسوی «مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل» در مراسم اختتامیه هشتمین هفته فیلم و ...

۱۴ مهر ۱۳۹۵

گزارش خبری-تصویری از چهارمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان تهران

چهارمین هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان تهران درحالی به کار خود پایان داد که ضمن برگزار ...