مطالب مرتبط با برچسب

هفته فیلم و عکس کاشان

پایان هفته فیلم و عکس کاشان / تقدیر از برگزیدگان مردمی
آیین اختتامیه دوازدهمبن هفته فیلم‌ و‌ عکس کاشان که به میزبانی انجمن سینمای جوانان ایران _دفتر کاشان در پردیس سینمایی شهرستان بر...

۰۱ مرداد ۱۴۰۱

پایان هفته فیلم و عکس کاشان / تقدیر از برگزیدگان مردمی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد