مطالب مرتبط با برچسب

هفته فیلم و عکس آباده

هفتمین هفته‌ فیلم و عکس آباده برگزار شد
هفتمین هفته‌ فیلم و عکس آباده و اولین هفته فیلم و عکس دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور در سال ۱۴۰۲، به مدت ۳ روز ب...

۲۸ تیر ۱۴۰۲

هفتمین هفته‌ فیلم و عکس آباده برگزار شد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد