مطالب مرتبط با برچسب

هفته فیلم دفاع مقدس

کنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان
    دومین کنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری توسط انجمن سینمای جوانان کرمان برگزار شد....

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

کنگره بزرگداشت ۶۵۰۰ شهید استان کرمان
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...