مطالب مرتبط با برچسب

هفتمین هفته فیلم و عکس زنجان

گزارش هفتمین هفته فیلم و عکس زنجان
 انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان هفتمین هفته فیلم و عکس زنجان را با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با حضور گرم...

۱۳ بهمن ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد