مطالب مرتبط با برچسب

هفتمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

محمد شیروانی مهمان هفتمین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه
محمد شیروانی، مهمان ویژه و کارشناس هفتمین جلسه از ششمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، «سینما آینده» خواهد بود. به گزارش روابط‌عمومی انج...

۳۱ تیر ۱۳۹۷

محمد شیروانی مهمان هفتمین جلسه فصل ششم پاتوق فیلم کوتاه
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد