مطالب مرتبط با برچسب

هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات»

معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره فیلم کوتاه «حسنات»
  هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات»  با معرفی برگزیدگان در سینما فلسطین اصفهان به کار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی...

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره فیلم کوتاه «حسنات»
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...