مطالب مرتبط با برچسب

هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان

انیمیشن‌ها و مستندهای کوتاه راه‌یافته به جشنواره حسنات
۱۳ فیلم انیمیشن و ۱۷ مستند کوتاه برای بخش مسابقه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان انتخاب شد. به گزارش روابط‌عمومی انج...

۰۷ بهمن ۱۳۹۶

انیمیشن‌ها و مستندهای کوتاه راه‌یافته به جشنواره حسنات
اعلام فیلم‌نامه‌های بخش مسابقه جشنواره حسنات
۳۰ فیلم‌نامه به بخش مسابقه هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان جشنواره راه پیدا کرد.   به گزارش روابط عمومی انجمن س...

۳۰ دی ۱۳۹۶

اعلام فیلم‌نامه‌های بخش مسابقه جشنواره حسنات
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...