مطالب مرتبط با برچسب

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه زنجان

برگزاری کارگاه تخصصی در زنجان
  کارگاه تخصصی «حضور در جشنواره‌های ملی و بین‌المللی با فیلم کوتاه»  با حضور زهره زمانی در زنجان درحال برگزاری است.  ...

۲۵ تیر ۱۳۹۸

مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...