مطالب مرتبط با برچسب

هشتمین دوره جشنواره ملی حسنات

فیلم‌های کوتاه و فیلم‌نامه‌های راه یافتگان  به بخش مسابقه هشتمین جشنواره حسنات
فیلم‌های کوتاه و فیلم‌نامه‌های راه یافته به بخش مسابقه هشتمین دوره جشنواره ملی حسنات معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی انجمن سی...

۰۶ مرداد ۱۳۹۸

فیلم‌های کوتاه و فیلم‌نامه‌های راه یافتگان  به بخش مسابقه هشتمین جشنواره حسنات
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...