مطالب مرتبط با برچسب

هشتمین جشنواره Beeston Film انگلستان

در انگلستان «امروز جمعه است»
فیلم کوتاه «امروز جمعه است» ساخته محمد آهنگر در جشنواره Beeston Film انگلستان حضور دارد. به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جو...

۱۶ اسفند ۱۴۰۰

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد