مطالب مرتبط با برچسب

هشتاد و دومین جلسه کانون عکس

برگزاری هشتاد ودومین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر
هشتاد و دومین جلسه کانون عکس انجمن سینمای جوانان خمینی‌شهر با نمایش فیلم مستند «هالیوود اصفهان» برگزار شد.   به گزارش رواب...

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

برگزاری هشتاد ودومین جلسه کانون عکس خمینی‌شهر
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد