مطالب مرتبط با برچسب

هجرا

تقدیر استرالیا از نمایشی با قاتلین روح
فیلم کوتاه «اجرا» به‌کارگردانی رادوین خدادادی از جشنواره Colortape جایزه گرفت.   به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ...

۰۵ شهریور ۱۴۰۱

تقدیر استرالیا از نمایشی با قاتلین روح
آثار مستند راه‌یافته به چهلمین ج...
اعضای هیات انتخاب و داوری آثار م...
آئین‌نامه و ضوابط نام‌نویسی در ص...
از گپ‌های کارگردان در مرحله پیش ...
پشتیبانی انجمن سینمای جوانان ایر...
فیلمسازان جوان به‌دنبال معجزه نب...