مطالب مرتبط با برچسب

هجدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترایبکا» آمریکا

کلاس رانندگی در جشنواره «ترایبکا» آمریکا
فیلم کوتاه «کلاس رانندگی» ساخته مرضیه ریاحی به هجدهمین جشنواره جهانی فیلم «ترایبکا» آمریکا راه یافت.  به گزارش روابط عمومی انج...

۲۱ اسفند ۱۳۹۷

کلاس رانندگی در جشنواره «ترایبکا» آمریکا
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...