مطالب مرتبط با برچسب

هجدهمین جشنواره بین‌المللی زنان آسیا دهلی هندوستان

نمایش فیلم کوتاه «چترباز» در جشنواره زنان آسیا دهلی
فیلم کوتاه «چترباز» ساخته الهام محمدزاده در هجدهمین جشنواره بین‌المللی زنان آسیا در شهر دهلی هندوستان نمایش داده می‌شود.  ...

۱۰ دی ۱۴۰۱

نمایش فیلم کوتاه «چترباز» در جشنواره زنان آسیا دهلی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد