مطالب مرتبط با برچسب

هاشم مسعودی

تولید فیلم کوتاه؛
«شورشی» روی میز تدوین/ اسرائیل چگونه فلسطین را اشغال کرد
فیلم کوتاه «شورشی» ساخته علی سلمانی با روایتی از هجوم نیروهای ارتش اسرائیل به فلسطین اشغالی تولید شد. به گزارش روابط عمومی انجم...

۰۹ مرداد ۱۴۰۲

«شورشی» روی میز تدوین/ اسرائیل چگونه فلسطین را اشغال کرد
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...