مطالب مرتبط با برچسب

نیوزیف

نمایش «شکاف» و«نیوزیف»  در آمریکا
۲ فیلم کوتاه «شکاف» و«نیوزیف» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم First Friday آمریکا به نمایش در خواهد آمد. به گزا...

۰۶ بهمن ۱۳۹۷

با جشنواره‌های منطقه‌ای سینمای ج...
۴ نامزدی برای «تریپلکس» در امریکا
آموزش رایگان برای هنرجویان ۲۰ دف...
آیین نامه نهمین جشنواره ملی نماز...
تقی‌زاده: تیم‌سازی؛ مهم‌ترین ویژ...
فاطمه نیشابوری: رویدادهای جهانی ...