مطالب مرتبط با برچسب

نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم «اودنسه» دانمارک

نمایش بچه خور و مگرالن در دانمارک
  فیلم‌های مگرالن ساخته مریم زارعی و بچه خور به کارگردانی محمد کارت به نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم «اودنسه» دانمارک راه یافتند....

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد