مطالب مرتبط با برچسب

نودمین دوره مراسم اسکار

انتشار فهرست ۱۰ فیلم کوتاه بخش رقابتی اسکار
فهرست ۱۰ فیلم کوتاه منتخب بخش رقابتی آکادمی اسکار ۲۰۱۸منتشر شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، آکادمی علوم و ه...

۲۱ آذر ۱۳۹۶

انتشار فهرست ۱۰ فیلم کوتاه بخش رقابتی اسکار
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد