مطالب مرتبط با برچسب

نهمین دوره جشن فیلم کوتاه

معرفی فیلم‌های منتخب نهمین دوره جشن مستقل فیلم کوتاه
  هیئت انتخاب ایسفا، ۳۸ اثر راه‌یافته به نهمین دوره جشن مستقل فیلم کوتاه  را اعلام کردند. به گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوا...

۰۲ مرداد ۱۳۹۷

معرفی فیلم‌های منتخب نهمین دوره جشن مستقل فیلم کوتاه
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد