مطالب مرتبط با برچسب

نهمین جشن فیلم کوتاه ایران

دبیر نهمین جشن فیلم کوتاه ایران معرفی شد
  پیمان نهان‌قدرتی به‌عنوان دبیر نهمین جشن «فیلم کوتاه ایران» انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایرن به ...

۲۶ اسفند ۱۳۹۶

دبیر نهمین جشن فیلم کوتاه ایران معرفی شد
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد