مطالب مرتبط با برچسب

نمایندگی دشتی

تولید «سیاه مثل سیاه و سفید» در  نمایندگی انجمن سینمای جوانان دشتی
فیلم کوتاه «سیاه مثل سیاه و سفید» به کارگردانی کامران رحیمی و محصول انجمن سینمای جوانان استان بوشهر  در نمایندگی شهرستان دشتی ت...

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

تولید «سیاه مثل سیاه و سفید» در  نمایندگی انجمن سینمای جوانان دشتی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد