مطالب مرتبط با برچسب

نمایندگی انجمن سینمای جوان

افتتاح ۴ نمایندگی انجمن سینمای جوان در استان اصفهان
چهار نمایندگی جدید به مجموعه نمایندگی‌های انجمن سینمای جوانان ایران در کشور اضافه شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

افتتاح ۴ نمایندگی انجمن سینمای جوان در استان اصفهان
مدیران کمیته‌های تخصصی چهلمین جش...
مهم ترین بخش سینمایی وزارت فرهنگ...
انجمن سینمای جوانان ایران یک باش...
برگزاری جشنواره منطقه‌ای دنا باع...
جشنواره منطقه‌ای مانند پناهگاه است
جشنواره‌های منطقه‌ای راهبردی برا...