مطالب مرتبط با برچسب

نمایشگاه «نمای دریا»

بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش ازنمایشگاه عکس انجمن رودبار
  فرمانده نیروی دریایی ارتش به همراه تعدادی از مسئولین و فرماندهان این نیرو از نمایشگاه عکس یک‌روزه انجمن سینمای جوانان رودبار ...

۰۲ مرداد ۱۳۹۸

بازدید فرمانده نیروی دریایی ارتش ازنمایشگاه عکس انجمن رودبار
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد