مطالب مرتبط با برچسب

نمایشگاه عکس گروهی «شوق دیدار»

نمایشگاه عکس «شوق دیدار» در نیشابور
انجمن سینمای جوانان نیشابور نمایشگاه عکس گروهی را با عنوان «شوق دیدار» با ۴۰ قطعه عکس برگزار کرد.   به گزارش روابط عمومی ا...

۱۶ تیر ۱۳۹۸

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد