نمایشگاه عکس فریم

۳۱ تیر ۱۳۹۶

دومین نمایشگاه عکس «فریم» در شاهرود افتتاح شد

انجمن سینمای جوانان  شاهرود دومین نمایشگاه عکس فریم را با موضوعات طبیعت و اجتماعی برگزار کر ...

۷ تیر ۱۳۹۶

نمایشگاه عکس«فریم» در شاهرود

انجمن سینمای جوانان شاهرود آثار  ۶ هنرمند عکاس کشور را در نمایشگاهی با عنوان فریم به نمایش ...