مطالب مرتبط با برچسب

نقش زندگی

نمایش نقش زندگی  ایرانی در فرانسه
انیمیشن کوتاه «نقش زندگی» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم FREDD فرانسه به روی پره خواهد رفت. به گزارش روابط عمو...

۲۲ اسفند ۱۳۹۷

غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد