نقد و تحلیل

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های پنجاه و یکمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

  به قلم: عباس روزبهانی   گردش در فروشگاه / آنا ماریا جاکیمسدوتیر هاتری خانواده‌ای می‌خواهد ...

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

نگاهی به فیلم‌های چهل‌ و‌ نهمین جلسه پاتوق فیلم کوتاه

  به قلم: عباس روزبهانی   اندرو / تورنیکه گو گریچیان این فیلم، که بر اساس روابط علت و معلول ...