مطالب مرتبط با برچسب

نطنز

افتتاح ۴ نمایندگی انجمن سینمای جوان در استان اصفهان
چهار نمایندگی جدید به مجموعه نمایندگی‌های انجمن سینمای جوانان ایران در کشور اضافه شد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

افتتاح ۴ نمایندگی انجمن سینمای جوان در استان اصفهان
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد