مطالب مرتبط با برچسب

نصیبه سهرابی

فیلم کوتاه «جیغ» در انجمن سینمای جوانان ایران تولید شد
فیلم کوتاه «جیغ» ساخته مشترک مرضیه نوری و نصیبه سهرابی در انجمن سینمای جوانان دفتر خمینی‌شهر تولید شد. به‌گزارش روابط‌عمومی ا...
فیلم کوتاه «قایق کاغذی» ساخته شد
تمدید ارسال آثار به پنجمین همایش...
دهمین جلسه از فصل هشتم پاتوق فیل...
نخستین گردهمایی سینماگران انقلاب...
در خلق یک فیلم، برداشت از چند کت...
نشست تخصصی همایش مطالعات فیلم کو...