مطالب مرتبط با برچسب

نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه آذربایجان غربی
وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در نشست با جمعی از فعالین عرصه هنر و رسانه در در آذربایجان غربی در جریان اهم فعالیت‌های انجمن سینمای ج...

۰۸ دی ۱۳۹۷

نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از هنرمندان و اصحاب رسانه آذربایجان غربی
غلامرضا نعمت‌پور: کیفیت مطلوب آث...
جشنواره تهران گفت‌وگوی بین نسل‌ه...
پوستر شصت‌وهفتمین جشنواره منطقه‌...
فراخوان شرکت در پیچینگ ویژه چهلم...
سینمای کوتاه ژنریک به تنوع در سی...
فیلم کوتاه «دم‌سیاه» آماده نمایش شد